Att bedöma hundens andning

SKKs SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) är ett levande dokument som verkar till att styra tillbaka vissa raser från de extrema vägar som de tagit utseendemässigt, som har kommit att påverka hundarnas hälsa (ex hundar som avlats till att få andningsproblem, hudproblem, svårigheter att röra sig etc).

Citat från SKK:

SRD identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan utställningsdomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i SRD och för anvisningarna för respektive ras.

Det  är hemskt tråkigt och skrämmande att ett sådant dokument ska behöva finnas, men jag tycker att det är otroligt bra att det stramas upp och tightas till så att de exteriört osunda hundarna ej längre ska prioriteras i utställningsringen, och förhoppningsvis kommer detta att minska efterfrågan på dessa.

Som ett led i detta har det nu publicerats en film på youtube om hur hundens andning ska bedömas. Denna skickades i våras ut på DVD till samtliga utställningsdomare i norden, men nu kan även vi andra ta del av den. En mycket intressant film trots att det är förbannat hemskt att den ska behövas.