Dan före dopparedan

   
    

  
   

Nu är vi redo för julafton 🙂 !