Lyxlirarens Kennel

Vi planerar för tillfället inga valpar. Läs mer här

Jag vill med mitt avelsarbete stärka aussien som en arbetande bruksras.

Min förhoppning med min avel är att föda upp arbetsvilliga, exteriört korrekta och trevliga aussies med primär inriktning och fallenhet för bruksgrenarna, men även med sådan mångsidighet att de utöver detta går att använda till de flesta arbetsområden inom hundvärlden. Jag hoppas på att föda fram hundar med arbetsegenskaper goda nog att valpköparen kan sikta mot de högsta klasserna i vilken gren som än blir huvudgren för ekipaget.

Arbetsvilja och arbetsförmåga är någonting som jag kommer prioritera högt i min avelsplan, hand i hand med en korrekt och arbetsmässig exteriör samt en stabil mentalitet.

Även om man aldrig kan garantera hur utfallet kommer att bli i en planerad valpkull, så vill jag så långt det går försöka säkerställa att mina valpar blir riktiga allroundhundar, med alla mentala och fysiska bitar på plats för att passa den tränings – och tävlingsvilliga valpköparen. Därför väljer jag att avla endast på hundar som har dokumenterad arbetskapacitet genom arbetsmeriter, och som blivit utvärderade både hälsomässigt, mentalt samt exteriört med goda resultat.

Jag tar endast kullar där jag själv hade kunnat tänka mig att spara en valp.

Jag följer givetvis alla Kennelklubbens och rasklubbens rekommendationer avseende hälsa och meritering på mina avelsdjur!

Jag är medlem i:

  • Svenska Kennelklubben
  • Svenska Brukshundsklubben
  • Svenska Australian Shepherd Klubben